LPG STOKLAMA TANKLARI

ÖZELLİKLER

LPG’ nin tüketiciye kamyon tankerlerle ulaştırılması ve kullanım yerindeki tanklarda depolanması esaslarına dayanan satış şekline Dökme gaz denir. Pişirmenin yanı sıra, ısıtma, sıcak su elde etmek ve diğer proseslerdeki tüm enerji ihtiyacını tek merkezden karşılayan Dökmegaz Sistemleri, emniyet ve konforu tüketiciye birlikte sunmaktadır. Dökme gaz sistemleri stoklama tankının büyüklüğüne göre iki gruba ayrılır

  1. Küçük Tanklı Dökmegaz Sistemi

  2. Büyük Tanklı Dökmegaz Sistemi

Küçük (Domestik) Tanklar

Küçük LPG Tanklı Dökmegaz Sistemi, turistik işletmeler, küçük sanayi tesisleri, tavuk çiftlikleri, seralar ve konutların enerji ihtiyacını karşılamak üzere, kapasiteleri 0.5 ile 13 m3 arasında değişen küçük tanklarla hizmet verir.

Bu sistemde kullanılan küçük LPG tankları bahçede toprakaltına gömülebilir veya toprak üstüne monte edilebilir

Domestik LPG stoklama tankları, AD 2000 Merkblatt (AD 2000 Code) ve TS EN 12542 (LPG donanım ve aksesuarları - hacmi 13 m3ü aşmayan, seri olarak imal edilen, kaynaklı, çelik, silindirik ve sabit sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankları - tasarım ve imalat) standartlarına göre üretilmektedir.

KAPASİTE (m3)

1,25

1,75

3,00

5,00

10,00

12,00

Büyük (Sanayi Tipi) Tanklar

Büyük Tanklı Dökmegaz Sistemi’nde ise, yakıt tüketimi yüksek olan sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyacına cevap verebilmek için 17 ile 250 m3 arasında farklı kapasitelerde tanklarla hizmet verilir.

Sanayi tipi LPG stoklama tankları, AD 2000 Merkblatt (AD 2000 Code) ve TS EN 14025 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan - basınçlı metalik tanklar - İmalat ve tasarım standartlarına göre üretilmektedir

 

 

KAPASİTE (m3)

17,00

30,00

50,00

70,00

80,00

90,00

100,00

115,00

150,00

180,00

200,00

250,00